VIZIJA/MISIJA

Naša vizija

Očekujemo da ćemo postati centar za zdravstvenu negu koji donosi kvalificirane zdravstvene usluge većini društva i koji će preuzeti vodeću ulogu.

Naša misija

Nastavljamo sa našim glavnim svojstvima spajanjem većine društva sa kvalitetnim zdravstvenim uslugama u tehnološki opremljenim objektima, bez pravljenja ikakve koncesije na polju medicinske etike i poštujući prava pacijenata.